Ochrona środowiska

Skupiamy doświadczonych specjalistów ds. ochrony środowiska którzy pomogą w dostosowaniu Twojej firmy do wymagań prawnych. Analiza tych obowiązków, a następnie wdrożenie ich w życie. Nasza oferta obejmuje również wykonywanie i prowadzenie wszelkich sprawozdań, zbiorczych zestawień danych oraz ewidencji, wynikających z obowiązków nałożonych poszczególnymi aktami prawnymi. Proponujemy Państwu następujący zakres usług:

 • Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne
 • Gospodarka odpadami, ( karty ewidencji)
 • Analizy przedsiębiorstw pod kątem emisji do środowiska.
 • Prowadzenie wymaganej ustawą ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki, pobór wód).
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych.
 • Audyty wewnętrzne środowiskowe.
 • Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia.
 • Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko.
 • Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005.
 • Prowadzenie zbiorczych zestawień o rodzajach ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych recyklingowi, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
 • Półroczne sprawozdania dotyczące zakresu korzystania ze środowiska.
 • Roczne sprawozdania o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu.
 • Roczne sprawozdanie z wyliczeniem wysokości należnej opłaty produktowej.
 • Szkolenia pracowników w tym zakresie.

Ze względu na charakter prowadzonych działalności, większość usług wyceniamy na miejscu w Państwa Firmie, aby cena była adekwatna do zakresu usług.