Usługi PPOŻ

W obiektach przemysłowych, oświatowych, handlowych oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.
Dlatego też proponujemy Państwu W zakresie Usług Przeciwpożarowych:

 1. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego.
 3. Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  • instrukcje przeciwpożarowe;
  • wykazy telefonów alarmowych;
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji;
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż;
  • pożarnicze tablice informacyjne;
  • podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze.
 4. Prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony ppoż.
 5. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 6. Regularne kontrole w zakresie:
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
  • wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania;
  • sprawności systemów alarmowania
  • przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;
  • dróg pożarowych i ewakuacyjny