Pomiary środowiskowe

Oferujemy przeprowadzenie usługi w zakresie wykonywania badań i pomiarów w środowisku pracy oraz pomiarów w środowisku naturalnym przez jednostkę przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:200 Zakres akredytowanych badań:

 • pomiary emisji pyłów i gazów do atmosfery,
 • pomiary hałasu w środowisku pracy,
 • pomiary drgań mechanicznych,
 • badanie pyłów w środowisku pracy (w tym wolnej krystalicznej krzemionki),
 • badanie tlenków azotu w środowisku pracy,
 • pomiary oświetlenia,
 • pomiary mikroklimatu gorącego,
 • pobór prób do analiz substancji chemicznych,
 • inne zlecone pomiary i badania,
 • dobór ochronników słuchu,
 • przeprowadzanie oceny wydatku energetycznego,
 • zakładanie rejestrów pomiarów czynników szkodliwych