Instrukcje BHP

Instrukcja BHP to bardzo ważny element wprowadzający do zakładu pracy i Firmy dostępne informacje dotyczące Bezpiecznego wykonywania Pracy.

Należy bezwzględnie pamiętać o tym aby wszystkie miejsca pracy wyposażyć w stosowne stanowiskowe instrukcje BHP.

Stanowiskowa instrukcja BHP to niezbędny i jasno sprecyzowany dokument będący ważnym elementem prawidłowego systemu pracy.

Każda Instrukcja BHP jest dostosowana do każdej Firmy Indywidualnie.