Dokumentacja powypadkowa

W razie wypadku przy pracy w firmie prawo nakłada na pracodawcę określone obowiązki.

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy:

Najważniejsze jest zakwalifikowanie wypadku i ustalenie, czy miał miejsce w pracy, czy w drodze do lub z pracy, albo poza zakładem pracy.
Ważne jest odróżnienie i prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia, bo jeśli dojdzie do wypadku w pracy, pracodawca ma do wypełnienia pewne obowiązki. Do jednych z takich obowiązków jest powołanie zespołu powypadkowego, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku. Z takiego dochodzenia zostaje wykonana pełna dokumentacja powypadkowa

Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest wskazanie właściwych środków profilaktycznych i środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien on wykorzystać do tego celu wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek, oraz własne wnioski z analizy porównawczej środków zastosowanych przez pracodawcę do eliminacji zagrożeń na tym stanowisku.